APORİYA

\[ing. Apory; yun. Aporia\] çətin vəziyyət. Yunancadan avropa dillərinə keçmişdir. Çətin həll olunan problemi ifadə etmək üçün qədim yunan fəlsəfəsində işlədilən anlayış anlamını verir.
APORİA
APOSTERİORİ

Digər lüğətlərdə