Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ÇAĞLAK

  şəlalə, yüksəklikdən tökülən su, çağlayan

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAQ

  şəlalə, yüksəklikdən tökülən su, çağlayan

  Tam oxu »
 • ÇALIQUŞU

  səhər tezdən oxuyan və başı tünd-qırmızı olan quş; sübh vaxtı doğulan qızlara verilən ad

  Tam oxu »
 • ÇARƏXANIM

  tədbir tökən, əlac edən xanım

  Tam oxu »
 • ÇAYDAGÜL

  çay gülü, çiçəyi; çaydakı gül, çiçək

  Tam oxu »
 • ÇERVON

  5-10 manatlıq qızıl pul; 1922-47-ci illərdə SSRİ-də işlənmiş 10-luq kağız pul; u. qırmızı

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏ

  bulaq, qaynaq; gözəllik mənbəyi

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏGÜL

  bulaq gülü, çeşmə çiçəyi

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏXANIM

  sevimli, nazlı xanım

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏNAZ

  naz çeşməsi, nazı çox olan, işvəli gözəl

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏNUR

  işıq çeşməsi, nur çeşməsi

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏZAR

  çoxlu çeşmə olan yer, çeşməlik

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏZƏR

  qızıl çeşməsi

  Tam oxu »
 • ÇEŞMİ

  bulaq, qaynaq; gözəllik mənbəyi

  Tam oxu »
 • ÇEŞMİGÜL

  bulaq gülü, çeşmə çiçəyi

  Tam oxu »
 • ÇEŞMİXANIM

  sevimli, nazlı xanım

  Tam oxu »
 • ÇEŞMİNAZ

  naz çeşməsi, nazı çox olan, işvəli gözəl

  Tam oxu »
 • ÇEŞMİZƏR

  qızıl çeşməsi

  Tam oxu »
 • ÇEVRİYYƏ

  cəfa, zülm, cəza, incitmə, sitəm

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏNG

  gül və bitkilərdən düzəlmiş zinət, bəzək, tac

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏN

  yaşıl ot sahəsi, çəmənlik; gözəllik

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNGÜL

  çəməndə bitən gül, çəmən çiçəyi

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNİ

  çəmənə məxsus, çəmənə aid olan

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNNAZ

  çəmənin nazı; çəmənin barı

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNNUR

  çəmənin işığı, çəmənin nuru

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNZAR

  çəmən olan sahə, çəmənlik

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏNZƏR

  çəmənin qızılı; çəməndə bitən çiçək

  Tam oxu »
 • ÇƏRİYYAT

  qoşunlar, ordular

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏ

  qədim türk dilində “çiçə”-“xala” mənasında işlənmişdir. Dialektlərdə saf, təmiz mənası da var

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏBACI

  bax: Çiçə; xalanın bacısı

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏBƏYİM

  bax: Çiçə və Bəyim; xalaqızı

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏGÜL

  təzə, tər; təzə, tər çiçək

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏXANIM

  xala olan xanım, xalanın xanım qızı; saf, təmiz xanım

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏK

  gül, çiçəkləri olan bitki; zərif, gözəl

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKBACI

  gül kimi bacı, çiçək kimi bacı

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKBƏYİM

  çiçək kimi bəyim, gül kimi bəyim

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKBİBİ

  çiçək kimi bibi, gül kimi bibi

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKXANIM

  çiçək kimi xanım, gül kimi xanım

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKXATIN

  çiçək kimi xatın, çiçək kimi qız

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKXATUN

  çiçək kimi xatın, çiçək kimi qız

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKNAZ

  çiçək kimi nazlı, işvəli, gözəl

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKNUR

  çiçəyin nuru, çiçəyin işığı

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKZAR

  çoxlu çiçək bitən yer; çiçəklik

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKZƏR

  çiçək kimi qızıl, çiçək kimi bəzəkli

  Tam oxu »
 • ÇİÇİGÜL

  təzə, tər; təzə, tər çiçək

  Tam oxu »
 • ÇİLƏBƏYİM

  "çillə" (qışın böyük və kiçik çillədən ibarət olan iki ayı) sözü ilə əlaqədar olub "çillədə doğulan bəyim" mənasındadır

  Tam oxu »
 • ÇİLƏGÜL

  çillə gülü, çillədə açılan gül. (Bax: Çiləbəyim)

  Tam oxu »
 • ÇİLƏXANIM

  çillədə doğulan qız; çillə xanımı

  Tam oxu »
 • ÇİLƏNAY

  çilən (yabanı innab, meyvə; çilənmək, nəmlənmək və s. mənalarındadır) və Ay sözlərindən düzəlmişdir

  Tam oxu »
 • ÇİLƏNİSƏ

  çillədə doğulan nisə; çillə nisəsi

  Tam oxu »