Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ƏBABİL

  dağ qaranquşu, uzunquyruq

  Tam oxu »
 • ƏBADƏT

  bax: İbadət

  Tam oxu »
 • ƏBXANIM

  böyük xanım, baş xanım (bax: Abı)

  Tam oxu »
 • ƏBİXANIM

  böyük xanım, baş xanım (bax: Abı)

  Tam oxu »
 • ƏBRU

  farsca qaş; bulud, qara bulud mənasındadır, lakin müxtəlif türk dillərində «qumaş parça, dəmir lövhə, mərmər üzərindəki naxışlar» mənaları da va

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  təəccüblü, qəribə; füsunkar, qeyri-adi

  Tam oxu »
 • ƏCƏBGÜL

  təəccüblü gül, qəribə gül

  Tam oxu »
 • ƏCƏBNAZ

  qəribə, ədalı, füsunkar, nazlı (qız)

  Tam oxu »
 • ƏCƏBNİSƏ

  qəribə, qeyri-adi, gözəl, füsunkar gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏCƏBNUR

  heyrət doğuran işıq, qəribə parıltı

  Tam oxu »
 • ƏCƏBZƏR

  qeyri-adi qızıl; gözəl, qəşəng qız

  Tam oxu »
 • ƏFAFƏ

  bax: İffət

  Tam oxu »
 • ƏFAYƏT

  yaraşıqlı bənizi, gözəl üzü olan qız

  Tam oxu »
 • ƏFİDƏ

  qəlblər, könüllər

  Tam oxu »
 • ƏFİQƏ

  səyyah (Ən böyük səyyah Günəşdir); macəraçı (bax: Afiq)

  Tam oxu »
 • ƏFRA

  ucaldan, yüksəldən; şümşad boylu; ağcaqayın ağacı

  Tam oxu »
 • ƏFRA

  ağcaqayın(ağacı); şümşad boylu, uca boylu

  Tam oxu »
 • ƏFRABƏYİM

  uca və şümşad boylu bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏFRAXANIM

  uca və şümşad boylu xanım; ucaboy gözəl

  Tam oxu »
 • ƏFRAXATIN

  uca və şümşad boylu xatın; ucaboy xatun

  Tam oxu »
 • ƏFRAXATUN

  uca və şümşad boylu xatın; ucaboy xatun

  Tam oxu »
 • ƏFRUZ

  işıqlandıran, yandıran; çox gözəl; odlu, işıqlı

  Tam oxu »
 • ƏFRUZƏ

  işıqlandıran, yandıran; çox gözəl; odlu, işıqlı

  Tam oxu »
 • ƏFSARƏ

  tac, bəzəkli papaq

  Tam oxu »
 • ƏFSƏRƏ

  tac, bəzəkli papaq

  Tam oxu »
 • ƏFŞAN

  saçan, səpələyən, səpən

  Tam oxu »
 • ƏFŞANƏ

  saçan, səpələyən, səpən

  Tam oxu »
 • ƏHİYYƏ

  əhya, dirilmə, canlanma, oyanma; türk, comərd, səxavətli

  Tam oxu »
 • ƏHLİGÜL

  gül əhli, gül adamı; çox gül sevən

  Tam oxu »
 • ƏHLİNAZ

  naz əhli, naz edən, nazlı

  Tam oxu »
 • ƏHLİYAT

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHLİYƏ

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHLİYYƏ

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHLİYYƏT

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHYA

  dirilmə, canlandırma, oyatma; canlanma, oyanma

  Tam oxu »
 • ƏHYABƏYİM

  həyat verən, can verən bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏHYAXANIM

  həyat verən, can verən xanım; qeyri-adi gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏXTƏR

  ulduz; tale, bəxt

  Tam oxu »
 • ƏQDƏS

  ən müqəddəs; daha müqəddəs

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏ

  etiqad, məslək

  Tam oxu »
 • ƏQİQ

  qiymətli daş-qaş, aqat

  Tam oxu »
 • ƏQİQƏ

  qiymətli daş-qaş, aqat

  Tam oxu »
 • ƏLA

  ən yaxşı, ən yüksək, olduqca yaxşı

  Tam oxu »
 • ƏLABƏYİM

  ən yaxşı bəyim, ən gözəl bəyim

  Tam oxu »
 • ƏLAXANIM

  ən yaxşı xanım, olduqca gözəl xanım

  Tam oxu »
 • ƏLAMƏT

  hər hansı nişan, işarə

  Tam oxu »
 • ƏLƏSTƏ

  bəşərin yaradılışının başlanğıcı

  Tam oxu »
 • ƏLƏVİYYƏ

  Əli tərəfdarı; yüksək, ali; səmavi

  Tam oxu »
 • ƏLFİNAZ

  naz ilə ülfət bağlayan; nazlı dost

  Tam oxu »
 • ƏLFİYYƏ

  ülfətli, dost olan qız; ülfətli dostlar

  Tam oxu »