Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • SÖYLÜ

  nəsilli, əsil-nəcabətli

  Tam oxu »
 • SUÇSUZ

  günahsız, təqsirsiz

  Tam oxu »
 • SUDABƏ

  sədəfotu; ağ və gözəl bədənli qız

  Tam oxu »
 • SUFİYYƏ

  müqəddəs, zahid; sufi təriqətinə mənsub olan

  Tam oxu »
 • SUĞRA

  ən kiçik (qız)

  Tam oxu »
 • SUQİYYƏ

  bazar, yarmarka, ticarət mərkəzi

  Tam oxu »
 • SULHNURƏ

  sülhün nuru, sülhün işığı

  Tam oxu »
 • SULTANBƏYİM

  bax: Soltan və Bəyim

  Tam oxu »
 • SULTANBƏYİM

  bax: Sultan və Bəyim

  Tam oxu »
 • SULTANXANIM

  bax: Soltan və Xanım

  Tam oxu »
 • SULTANXANIM

  bax: Sultan və Xanım

  Tam oxu »
 • SULTANİYYƏ

  sultanlara, hökmdarlara məxsus, sultanlar

  Tam oxu »
 • SULTANNİSƏ

  bax: Sultan və Nisə

  Tam oxu »
 • SULTANNİSƏ

  soltan olan nisə; soltana layiq qız

  Tam oxu »
 • SUMAX

  yarpaqlarından boyaq, dərman və ədviyyat maddələri hazırlanan ağac

  Tam oxu »
 • SUMAQ

  yarpaqlarından boyaq, dərman və ədviyyat maddələri hazırlanan ağac

  Tam oxu »
 • SUMAYƏ

  su ördəyi; gözəl

  Tam oxu »
 • SURA

  "Quran"ın bölündüyü 114 fəsildən hər biri

  Tam oxu »
 • SURAHI

  uzunboğazlı su və ya şərab şüşəsi

  Tam oxu »
 • SURAHİ

  uzunboğazlı su və ya şərab şüşəsi

  Tam oxu »
 • SURAL

  qırmızı tale; uğurlu tale

  Tam oxu »
 • SURAY

  saçı uzun olan xanım; gözəl Ay

  Tam oxu »
 • SURAYƏ

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SURAYYA

  Yeddiqardaş ulduz, ülkər

  Tam oxu »
 • SURAYYA

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SURAYYƏ

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SURƏ

  "Quran"ın bölündüyü 114 fəsildən hər biri

  Tam oxu »
 • SURƏYYA

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SURƏYYƏ

  Yeddiqardaş ulduz, ülkər

  Tam oxu »
 • SURİYƏ

  toy münasibətilə yazılmış şeir növü, qəsidə; qırmızılıq; sevinc; şəhərli qadın

  Tam oxu »
 • SURİYYƏ

  toy münasibətilə yazılmış şeir növü, qəsidə; qırmızılıq; sevinc; şəhərli qadın

  Tam oxu »
 • SUSANA

  əsli “şosanna” olan “zanbaq” beynəlxalq adlardandır

  Tam oxu »
 • SUSANƏ

  əsli “şosanna” olan “zanbaq” beynəlxalq adlardandır

  Tam oxu »
 • SUSANNA

  əsli “şosanna” olan “zanbaq” beynəlxalq adlardandır

  Tam oxu »
 • SUSƏN

  zanbaq

  Tam oxu »
 • SUSƏNBƏR

  susən kimi ağ bədənli; ətir saçan

  Tam oxu »
 • SUZAN

  yandıran, yaxan, odlanan; kədərli, qəmli

  Tam oxu »
 • SUZANA

  yandıran, yaxan, odlanan; kədərli, qəmli

  Tam oxu »
 • SUZANƏ

  yandıran, yaxan, odlanan; kədərli, qəmli

  Tam oxu »
 • SÜBHİNAZ

  sübh nazı, səhər qəmzəsi, sübh işvəsi

  Tam oxu »
 • SÜBHNAZ

  sübh nazı, səhər qəmzəsi, sübh işvəsi

  Tam oxu »
 • SÜDABƏ

  sədəfotu; ağ və gözəl bədənli qız

  Tam oxu »
 • SÜLHNUR

  sülhün nuru, sülhün işığı

  Tam oxu »
 • SÜLÜK

  baldırı koğuş bitkilərin təzə gövdəsi; rəftar

  Tam oxu »
 • SÜMBÜL

  taxıl (arpa, buğda və s.) bitkilərinin dən topası

  Tam oxu »
 • SÜMUZAR

  qızıl-gümüş; çox qiymətli; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SÜNBÜL

  taxıl (arpa, buğda və s.) bitkilərinin dən topası

  Tam oxu »
 • SÜNBÜLƏ

  12 bürcdən birinin adı, Sünbülə bürcü; başaq, sünbül

  Tam oxu »
 • SÜNİYYƏ

  iş görənlər, işi icra edənlər; sünnə təriqətinə mənsub olan

  Tam oxu »
 • SÜRAHİ

  uzunboğazlı su və ya şərab şüşəsi

  Tam oxu »