Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • SÜBHİNAZ

  sübh nazı, səhər qəmzəsi, sübh işvəsi

  Tam oxu »
 • SÜBHNAZ

  sübh nazı, səhər qəmzəsi, sübh işvəsi

  Tam oxu »
 • SÜDABƏ

  sədəfotu; ağ və gözəl bədənli qız

  Tam oxu »
 • SÜLHNUR

  sülhün nuru, sülhün işığı

  Tam oxu »
 • SÜLÜK

  baldırı koğuş bitkilərin təzə gövdəsi; rəftar

  Tam oxu »
 • SÜMBÜL

  taxıl (arpa, buğda və s.) bitkilərinin dən topası

  Tam oxu »
 • SÜMUZAR

  qızıl-gümüş; çox qiymətli; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SÜNBÜL

  taxıl (arpa, buğda və s.) bitkilərinin dən topası

  Tam oxu »
 • SÜNBÜLƏ

  12 bürcdən birinin adı, Sünbülə bürcü; başaq, sünbül

  Tam oxu »
 • SÜNİYYƏ

  iş görənlər, işi icra edənlər; sünnə təriqətinə mənsub olan

  Tam oxu »
 • SÜRAHİ

  uzunboğazlı su və ya şərab şüşəsi

  Tam oxu »
 • SÜRAYƏ

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SÜRAYYA

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SÜRAYYƏ

  Yeddiqardaş ulduz, ülkər

  Tam oxu »
 • SÜRAYYƏ

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SÜRƏYYA

  Yeddiqardaş ulduz, ülkər

  Tam oxu »
 • SÜRƏYYA

  Ülkər və ya Yeddiqardaş ulduzu

  Tam oxu »
 • SÜRİYYƏ

  toy münasibətilə yazılmış şeir növü, qəsidə; qırmızılıq; sevinc; şəhərli qadın

  Tam oxu »
 • SÜRMAYƏ

  xoşbəxtlik sərmayəsi; səadət kapitalı

  Tam oxu »
 • SÜRMƏ

  qadınların qaş və gözlərinə çəkdikləri qara boya

  Tam oxu »
 • SÜRMƏLİ

  sürmə çəkilmiş qaş-göz; sürmə çəkilmiş göz kimi gözəl

  Tam oxu »
 • SÜRMƏNAZ

  sürmə nazı, sürmə işvəsi

  Tam oxu »
 • SÜRMƏNUR

  sürmənin nuru, işığı; sürməli gözəl qız

  Tam oxu »
 • SÜRMƏZƏR

  parıltılı sürmə, qızılı sürmə; sürməli qız

  Tam oxu »
 • SÜSANƏ

  əsli “şosanna” olan “zanbaq” beynəlxalq adlardandır

  Tam oxu »
 • SÜSƏN

  zanbaq

  Tam oxu »
 • SÜSƏNBƏR

  susən kimi ağ bədənli; ətir saçan

  Tam oxu »
 • SÜSƏNGÜL

  zanbaq gülü, süsən gülü

  Tam oxu »
 • SÜSƏNXANIM

  Süsən xanım; su zanbağı kimi ağ xanım

  Tam oxu »
 • SÜSƏNZƏR

  zanbağın qızılı; qırmızı zanbaq

  Tam oxu »
 • SVET

  işıq, işıqlı, parlaq, aydın

  Tam oxu »
 • SVETA

  işıq, işıqlı, parlaq, aydın

  Tam oxu »
 • SVETLANA

  işıq, işıqlı, parlaq, aydın

  Tam oxu »
 • ŞABACI

  şah bacısı; şaha layiq bacı

  Tam oxu »
 • ŞABƏYİM

  bax: Şah və Bəyim

  Tam oxu »
 • ŞABİKƏ

  şahın ərə getməmiş qızı, şah qızı

  Tam oxu »
 • ŞADALƏM

  şən, sevincli dünya, aləmin sevinci

  Tam oxu »
 • ŞADAN

  sevincək, sevincli, məmnun, xoşbəxt olanlar, sevinənlər, şadlananlar

  Tam oxu »
 • ŞADBAHAR

  bahar sevinci, şən bahar; sevinc baharı

  Tam oxu »
 • ŞADBƏYİM

  bəyim sevinci; şad bəyim; sevinc bəyimi

  Tam oxu »
 • ŞADGÜL

  şən gül, məmnun gül; şad gözəl

  Tam oxu »
 • ŞADİYƏ

  şadlıq, sevinc; şadlıq, sevinc bəxş edən qız

  Tam oxu »
 • ŞADİYYƏ

  şadlıq, sevinc; şadlıq, sevinc bəxş edən qız

  Tam oxu »
 • ŞADLIQ

  şad olma, fərəhlilik, sevinc, fərəh

  Tam oxu »
 • ŞAFİYƏ

  şəfa verən, sağaldan; kafi

  Tam oxu »
 • ŞAHANƏ

  şaha layiq, şaha münasib; şah qızı kimi gözəl

  Tam oxu »
 • ŞAHBACI

  şah bacısı; şaha layiq bacı

  Tam oxu »
 • ŞAHBANU

  şah banusu, şah arvadı (Şahban, Şaban kimi ixtisar forması da vardır)

  Tam oxu »
 • ŞAHBƏYİM

  bax: Şah və Bəyim

  Tam oxu »
 • ŞAHBİBİ

  bax: Şah və Bibi

  Tam oxu »