DÜBARƏ

dübarə bax təzədən

DUZSUZ
DÜÇAR

Digər lüğətlərdə