DAĞILMAQ

Dağıntı (müq. et: yığ-ıntı...) sözü sübut edir ki, dağ kəlməsi haçansa müstəqil feil olub. Bu, dağ-ıt-maq sözündə də özünü büruzə verir. Dağı-t-maq, dağı-l-maq formaları göstərir ki, dağı törəmə kökdür.. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAĞDAĞAN
DAĞINTI

Значение слова в других словарях