DAĞAL

Farscadır, dəy (yalançı) sözü ilə qohumdur. Dəyyus (əsli: dəygöz) kəlməsi də buradandır. Bizdə cığal kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAĞ1
DAĞARCIQ

Значение слова в других словарях