DABIRMA

(Şamaxı)
tez, tez-tez, cəld, sürətlə. – Dabırma gessön, çatarsan
DABDABAY
DABİ