DAMAĞINI SALLAMAQ

Damaq sözü farslarda “burun” mənasında işlədilir. İfadə “burunu sallamaq”kimi başa düşülə bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DALMINMAQ
DAMAQ