DAMAQ

Ərəbcədir, bizdə qanraq sözü olub. “Kef” (damağım çağdır!), “beyin” anla­m­larında işlədilən söz olub. İndi məna dəyişib, rus dilindəki “неба” məna­sında başa düşülür. Mənbələrdə bunun mənası “boru” kimi açıqlanıb. Fars dilində də var, onlarda “bitkinin kökü” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAMAĞINI SALLAMAQ
DAMAZLIQ

Значение слова в других словарях