DAVRANIŞ

Tərpənmək (dəbərmək) sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAVALAŞMAQ
DAVRANMAQ

Значение слова в других словарях