ELAM

E’LAM

ə. 1) bildirmə, anla(t)ma; 2) məhkəmənin hökm və qərarı yazılmış vərəqə.

ELA
ELAMNAMƏ

Digər lüğətlərdə