FƏAL

FƏAL – PASSİV O nəinki fəal bir şəfqət bacısı, həm də Anita kimi qəhrəman bir qadın idi (S.Vəliyev); Vasilyevskayanın romanları passiv müşahidə məhsulu deyildir (C.Mehdi).

FAYDASIZ
FƏALLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə