FƏDA

Ərəbcədir, “özünü qurban verən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FEYZYAB OLMAQ
FƏHLƏ

Значение слова в других словарях