FƏHƏM

(Meğri)
yaddaş, hafizə, ağıl. – Çubanda ulan fəhəm heş kimdə ulmaz
FƏFİX’
FƏHƏMSÜZ