FƏHMİ

Ərəbcə “anlayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏHM
FƏXRİ

Значение слова в других словарях