FƏHMLƏMMƏX’

(Çənbərək)
qorxmaq. – Meşeynən təx’ gəldiyimə yaman fəhmləndim
FƏHİMSİZ
FƏLƏĞ