FƏLƏĞ

(Bakı)
cəftə. – Qapının fələğni vurdun?
FƏHMLƏMMƏX’
FƏLƏZDƏMƏX’