FƏLLİ

(Oğuz)
ləpəsi çıxarılıb yerinə qurğuşun doldurulmuş qoz
FƏLLAX
FƏLTƏĞƏN