FAĞIRLIQ

FAĞIRLIQ – DƏCƏLLİK Elə onu bu günə qoyan onun fağırlığıdır (“Ulduz”); Dəcəlliyinə baxmayaraq, məktəbdə oğlanlar da, qızlar da xətrini istəyirdilər (S.Qədirzadə).

FAĞIR
FANTASTİK

Digər lüğətlərdə