FALDA

(Şəki)
nişastadan hazırlanmış horra. – Faldanı öskürən adam içər
FALAY
FALIĞ

Digər lüğətlərdə