FAQQILIX

(Qazax, Ordubad)
hiyləgərlik, biclik. – Faqqılığ eler, ona inanma (Qazax); – Ay qız, özu͂: nə üçün faqqılığa qoyursan (Ordubad)
FAQQI
FAL