FARAĞAT

Ərəbcədir, fəraqət kimi də işlədilir. Güman ki, fəqir (fağır) sözü ilə qohum­luğu var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FANEROZOY
FARAŞ

Значение слова в других словарях