FARAĞATDAMAX

(Mingəçevir, Şəki)
rahatlamaq. – Malları farağatdi:f sora ge:rux işimizə (Şəki)
FALIĞ
FARAŞDAMMAX