FAYIĞ

(Bakı)
tay, bərabər. – Qapımıza gələn helə bizə fayığ adamdu, vəriceyəm qızı
FATMAQUŞU
FAYIŞDIX