FAYIŞDIX

(Cəbrayıl)
asudəlik, sakitlik. – Get, fayışdıxda gələrsən
FAYIĞ
FELBAR