FEYZULLA

Ərəbcə “Allahdan gələn fayda” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FEYK
FEYZYAB OLMAQ

Значение слова в других словарях