FEYZYAB OLMAQ

Yab – farsca yaftən (almaq, əldə etmək) məsdərinin qrammatik əsasıdır. Feyz isə ərəbcə “fayda” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FEYZULLA
FƏDA