GÜVƏ

Yunu yeyən bu varlığın adı gövşəmək (çeynəmək, doğramaq, yemək) sözü zəminində əmələ gəlmişdir (rus dilində də моль размельчать sözü ilə kökdaşdır). Güvənin ikinci adı da yunyeyən olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜRZƏ
GÜZ

Значение слова в других словарях