GƏDİK

Getmək feili zəminində yaranıb. Dağın bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək üçün olan gediş (keçid) yerinə deyilir. Gədik öz formasına görə bir qədər çökək olur (yəhərə bənzəyir). Ona görə də buna ruslar “седловина” deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏDA
GƏLİN

Значение слова в других словарях