GƏLİN

Gəlmək feili ilə bağlı yaranıb, “evə gətirilən” deməkdir. Ruslarda da невеста sözü новый веду birləşməsindən törəyib, “təzə gətirilən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏDİK
GƏMALMAZ

Значение слова в других словарях