GƏRMƏ

Latın dilində gərmə sözü var və “isti” deməkdir. Söz həmin mənada fars dilində də işlədilir, Yunan dilində də var (görünür, termo sözü də buradandır). Gərmə bizə ocaq üçün hazırlanır, peyindən düzəldilir. Bizə farslardan keçib. Təzək sözü də gərmə sözünün sinonimidir və fars mənşəlidir. Mənbələrdə bazok sözü “təzək hazırlamaq üçün olan qəlib” mənasında açıqlanıb. Təzək isə ruscaya belə tərcümə edilib: “топливо из сушеного скотского помета”. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏRDİŞ
GƏRMƏŞOV

Значение слова в других словарях