HOQQA

I 1. HOQQA [Bəhram:] Belədir işlər, Dilarə. İndi gərək sən də bundan göz-qulaq olasan ki, yenə bir hoqqa çıxartmasın (Anar); BAZİ Qaplan: Məlik, səni yaxşı tanıyıram. De görüm bu nə bazidir (A.Şaiq); FOKUS Tələbə qəti əmin idi ki, bütün bu fokusları kimsə qəsdən düzəldib.. (Anar); NÖMRƏ (məc.) Şahin: Mənim orijinal bir nömrəm var, o da kasa rəqsidir (S.Rəhimov); OYUN Səkinə: Yazıq balam, gərək bütün bu oyunlar bizim başımıza gələydi (A.Şaiq).

2. hoqqa bax hiylə

II hoqqa bax qəlyan

HİZB
HOQQABAZ

Digər lüğətlərdə