HOQQA

I
(Culfa, Naxçıvan)
bir kiloqram. – Hoqqa dövri-qədimdə işlənərdi (Culfa); – Yarım hoqqa yarım kilodu (Naxçıvan)
II
(Tovuz)
mürəkkəbqabı
III
(Bakı, Salyan)
omba sümüyü. – Atın lap hoqqası çıxıb
HO:XURUX
HOQQAR

Digər lüğətlərdə