İştirak müqaviləsi, asosiasiya müqaviləsi

mili neft şirkəti ilə xarici neft şirkəti arasında konkret yataqların işlənməsi üçün hüquqi şəxsin yaradılmasını nəzərdə tutan müqavilə (bu, əslində birgə (müştərək) müəsisənin başqa bir variantı sayılır).
İstismar boruları
Kaberna ölçən