İSİTMƏ

İSİTMƏ – ÜŞÜTMƏ Bədənimə isitmə gəldi. Dünən gecədən bəri onu tərk etməyən üşütmə və qorxu rəf oldu (C.Əmirov).

İSİNMƏK
İSLAQ

Digər lüğətlərdə