JULİDƏ

f. saçları qarışıq, daranmamış saçları olan.

JİYAN
JULİDƏMU