KARTOF

İtalyan mənşəlidir, trüfel kimi olub, ruslarda kartofel şəklinə düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KARTODİAQRAM
KARTOQRAM

Значение слова в других словарях