KEÇİNMƏK

I keçinmək bax yaşamaq 3

II keçinmək bax ölmək

KEÇİD
KEÇİRİCİ

Digər lüğətlərdə