Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • Ç

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 7-ci hərfi

  Tam oxu »
 • ÇAÇİKƏMAN

  f. Daşkənddə düzəldilmiş kaman

  Tam oxu »
 • ÇAH

  f. 1) quyu; 2) çənə çuxuru; zənəxdan. Çahi-Babil Harut və Marutun həbs olunduğu quyu; çahi-zənəxdan çənə çuxuru; çahi-Yusif 1) Yusifin qardaşları tərə

  Tam oxu »
 • ÇAHAR

  f. bax çar

  Tam oxu »
 • ÇAHARÇUBƏ

  f. bax çarçubə

  Tam oxu »
 • ÇAHARGUŞƏ

  f. bax çarguşə

  Tam oxu »
 • ÇAHARMIX

  f. bax çarmıx

  Tam oxu »
 • ÇAHARŞƏNBƏ

  f. bax çarşənbə

  Tam oxu »
 • ÇAHARYAR

  f. bax çaryar

  Tam oxu »
 • ÇAK

  f. cırıq, yırtıq

  Tam oxu »
 • ÇAK-ÇAK

  f. cırıq-cırıq, yırtıq-yırtıq

  Tam oxu »
 • ÇAKƏR

  f. qul, kölə; qulluqçu, xidmətçi, nökər

  Tam oxu »
 • ÇAKƏRANƏ

  f. qulcasına, köləcəsinə; nökərcəsinə, qulluqçu kimi

  Tam oxu »
 • ÇAKƏRNƏVAR

  f. qullarına yaxşı münasibət bəsləyən, onların qeydinə qalan

  Tam oxu »
 • ÇAKƏRPƏRVƏR

  f. işçiyə, qulluqçuya yaxşı baxan

  Tam oxu »
 • ÇAKƏRZADƏ

  f. quldan doğulmuş, kölə nəslindən olan

  Tam oxu »
 • ÇAKGİRİBAN

  f. yaxası cırıq

  Tam oxu »
 • ÇAKİ

  f. kiçik cib bıçağı

  Tam oxu »
 • ÇALAK

  f. əsli a. cəld, çevik, becid

  Tam oxu »
 • ÇAPUK

  f. əsli a. cəld, iti, yeyin

  Tam oxu »
 • ÇAPUKSEYR

  f. və ə. cəld yeriyən, qıvraq

  Tam oxu »
 • ÇAPUKSÜVAR

  f. iti gedən süvari

  Tam oxu »
 • ÇAR

  f. bax çəhar

  Tam oxu »
 • ÇARÇUBƏ

  f. çərçivə

  Tam oxu »
 • ÇARƏ

  f. əlac, tədbir

  Tam oxu »
 • ÇARƏGƏR

  f. çarə bilən, tədbir edən, çıxış yolu tapan

  Tam oxu »
 • ÇARƏSAZ

  f. çarə edən, tədbir görən

  Tam oxu »
 • ÇARGAV

  f. dörd öküz qoşulmuş araba, cüt və s

  Tam oxu »
 • ÇARGUŞƏ

  f. 1) dörd bucaq, dörd tərəf; 2) dördbucaqlı, dördkünclü, dördtinli

  Tam oxu »
 • ÇARGÜL

  f. dördkünc, dördbucaq

  Tam oxu »
 • ÇARMIX

  ÇARMIX, ÇARMİX f. 1) müqəssirin iki əl və iki ayağını bağlamaq üçün işlədilən xüsusi cəza aləti; 2) müqəssirin iki əl və iki ayağını divara mıxlamaqda

  Tam oxu »
 • ÇARMİX

  ÇARMIX, ÇARMİX f. 1) müqəssirin iki əl və iki ayağını bağlamaq üçün işlədilən xüsusi cəza aləti; 2) müqəssirin iki əl və iki ayağını divara mıxlamaqda

  Tam oxu »
 • ÇARNAÇAR

  f. bax çarü naçar

  Tam oxu »
 • ÇARPA

  f. dördayaqlı (heyvan), mal-qara

  Tam oxu »
 • ÇARPARƏ

  f. 1) müqəssirin iki əl və iki ayağını dörd arabaya və ya dörd heyvana bağlayaraq, dörd parça etməklə ölüm cəzası; 2) rəqs zamanı barmaqlara taxılıb ç

  Tam oxu »
 • ÇARSU

  ÇARSU(Y) f. 1) dörd yan, dörd tərəf; 2) dörd yandan küçəsi olan meydan; 3) iki tərəfində dükanlar olan üstüörtülü və ya açıq bazar

  Tam oxu »
 • ÇARSUBAZAR

  f. bax carsu (3-cü mənada)

  Tam oxu »
 • ÇARSUY

  ÇARSU(Y) f. 1) dörd yan, dörd tərəf; 2) dörd yandan küçəsi olan meydan; 3) iki tərəfində dükanlar olan üstüörtülü və ya açıq bazar

  Tam oxu »
 • ÇARŞƏNBƏ

  f. bax çəharşənbə

  Tam oxu »
 • ÇARTAQ

  f. və ə. 1) dörd tağı olan ev; 2) talvar, çardaq; 3) m. göy, səma

  Tam oxu »
 • ÇARTƏB

  ÇARTƏB’ f. və ə. dörd ünsür (qədim tibb elminə görə, insan bədənində olan dörd maye: qan, bəlğəm, xilt, sifraq)

  Tam oxu »
 • ÇARÜ NAÇAR

  f. istər-istəməz, əlacsız

  Tam oxu »
 • ÇARÜNSÜR

  f. və ə. dörd ünsür (qədimdə tərkibcə sadə sayılan su, od, hava, torpaq)

  Tam oxu »
 • ÇARVADAR

  f. 1) mal-qara alverçisi; 2) minik heyvanını kirayə verən adam

  Tam oxu »
 • ÇARYAR

  f. dörd yoldaş (Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın silahdaşları Əbubəkr, Ömər, Osman, Əli nəzərdə tutulur)

  Tam oxu »
 • ÇAŞNİ

  f. 1) ləzzət, dad; 2) bir şeyin dadını bilmək üçün ağıza alınan miqdar; nümunə

  Tam oxu »
 • ÇAŞNİGİR

  f. hökmdarların yeməyini dadmaqla onun zərərsiz olduğunu müəyyənləşdirən adam

  Tam oxu »
 • ÇE

  ÇE1 f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. ÇE2 f. bax çi

  Tam oxu »
 • ÇEHEL

  f. qırx

  Tam oxu »
 • ÇEŞM

  f. 1) göz; 2) m. sevimli. Çeşmi-qeyrət «qeyrət gözü» m. namus, qeyrət; çeşmi-çirağ «çırağın gözü» m. əziz, göz bəbəyi qədər sevimli

  Tam oxu »