LAƏLAC

ə. çarəsiz, əlacsız; sağalmaz, sağalması mümkün olmayan.

LAƏQƏLLƏN
LAF

Digər lüğətlərdə