LAƏQƏLL

LAƏQƏL(L)

ə. 1) ondan az olmaz; 2) heç olmazsa, az da olsa.

LAƏQƏL
LAƏQƏLLƏN