LAİLAH

ə. «la ilahə illəllah» ifadəsinin ixtisarı.

LAİHƏ
LAKİN