LALƏGUN

lalə rəngli; lalə kimi qırmızı; xoşbəxt.
LALƏÇİÇƏK
LALƏGÜL

Digər lüğətlərdə