LAMƏHƏLL

LAMƏHƏL(L)

ə. bax laməkan (1-ci mənada).

LAMƏHƏL
LAMƏKAN