MÜĞƏNNİ

Ərəbcə nəğmə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜFTİ
MÜHARİBƏ

Значение слова в других словарях