MÜALİCƏ

Ərəbcədir, əlac (etmək) sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MUZEY1
MÜASİR

Значение слова в других словарях