MÜBADİLƏ

Ərəbcə bədəl (əvəz, dəyişmə)sözü ilə qohumdur, “dəyiş-düyüş etmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜAYİNƏ
MÜBALİĞƏ

Значение слова в других словарях