MÜKƏMMƏL

Ərəbcə kamil, təkmil, təkamül sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜKƏDDƏR
MÜQAVİLƏ

Значение слова в других словарях